cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen kamagra apotheke viagra generika levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika

Haberler
Sigorta Tahkim Komisyonu HK
Merhaba. Pek çok sigortalı sigorta şirketleri ile girdikleri uyuşmazlıklarda acenteleri üzerinden hak talebinde bulunur ve isteklerinin reddedilmesi halinde ise uzun mahkeme süreci, masrafı, zahmeti göze alamayarak sigorta şirketi ve acenteye söylenerek bu durumu kabullenir.  Anlaşmazlık konusu tutar yüksek bir meblağ ise sigortalı ancak o zaman mahkeme yoluyla hakkını aramaya çalışır.

Türkiye de mahkemelerin iş yükü, ve sigorta konusunda uzmanlaşmış ihtisas mahkemelerin bulunmaması nedeniyle oldukça zorlu geçen bu süreci kısaltmak ve daha hızlı karar alıcı bir mekanizma olması amacıyla 5684 sayılı yeni sigorta yasası ile SİGORTA TAHKİM Komisyonu oluşturulmuştur. 

Sigortalı veya Sigorta ettiren ile sigorta tahkim sistemine üye Sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, bu komisyonda görülmektedir. Şu anda Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin tamamı komisyona üye olduğu için, sigorta şirketleri ile aranızdaki sorunun, alanında uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Çalışma prensipleri, başvuru usulleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.sigortatahkim.org sitesinden ulaşabileceğinizi belirttikten sonra komisyonun ana çalışma esaslarını aktaralım.
Komisyon ilk başvurduğunuz kurum olmalıdır. Tahkim Komisyonu daha önce Mahkeme konusu olmuş, Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş konulardaki başvuruları almamaktadır. 

Yasa çerçevesinde 40.000 TL ye kadar uyuşmazlıklarda kararları kesin olan ve başkaca bir mahkemeye götürülemeyen komisyona başvurmanın ön şartı uzlaşmazlık konusunda ilgili sigorta şirketine yapılan yazılı başvuru ve bu başvuruya verilen ret cevabıdır. Sigorta şirketi başvurunuza 15 gün içinde bir cevap vermediyse kuruluşa başvurduğunuzu belgeleyen yazı da size başvuru imkanı sağlayacaktır. ( bu tip yazıların iadeli taahhüt makbuzu, kargo teslim makbuzu gibi evraklarla belgelemesi gerekmektedir.) İddianızın ispatını sağlayacak belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile (ıslak imzalı başvuru formu doldurulacaktır. İnternetten indirilebilir) başvurunuzu başlatabilirsiniz. Tabi uyuşmazlık tutarına göre yatırmanız gereken harç miktarı ve ödendi makbuzu da unutulmamalıdır. ( Malumunuz ülkemizde haklıysanız da hakkınızı aramanız için paranız olması şart, haklı olmak yetmiyor ancak komisyona başvuru tutarları mahkeme yoluna göre çok daha düşük) 
Gerek duyulması halinde duruşmaların da düzenlendiği komisyonda iddianızı ispat edecek gerekli evraklar ve detaylı bir beyan sonuç almanız içim yeterli olabilir.
Başvurunuz 15 gün içinde ön incelemeden geçerek sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceği karara bağlanır.

Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilmişse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Hakem kararı taraflara bildirilir. Ayrıca dosyanızın tüm aşamalarını alacağınız şifre ile internetten takip etmeniz mümkündür.

Üçer aylık dönemlerde yayınlanan ve internet sitesinde yayınlar başlığı altında yer verilen örnek komisyon kararları sigortalılar ve  acenteler için son derece bilgilendirici özellik taşımaktadır. Hangi konularda dava açıldığı, koşullarda sigortalının talebinin reddedildiğine ilişkin örnekler dava açma konusunda karar almanızı kolaylaştırabilir.

01/07/2011-31/09/2011 tarihleri arasında ortaya çıkan istatistik sonuçları Komisyon çalışmaları hakkında fikir verebilir.
Bu üç aylık dönemde komisyona 454 başvuru yapılmış, bu başvuruların 376 sı gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde karar verilen 281 dosya incelendiğinde 187 davada talepler tamamen ya da kısmen kabul edilmiştir.

Murat TAYLAN 

01/12/2012